Schodiště na zakázku - Truhlářství Kubíček

Vše, co byste měli o schodištích vědět...

Typ schodiště

Samonosná schodiště se dělí na 4 základní typy schodišť, která lze dále upravovat podle požadavků zákazníka. Mimo to provádíme i obložení nedřevěných konstrukcí schodišť masivním dřevem (betonové a ocelové konstrukce).

  • Vybrat typ schodiště

Materiál

Schododiště vyrábíme z široké škály tuzemských i exotických dřevin. Kromě masivního dřeva může být schodiště doplňěno i o jiné materiály, jako je nerez, bezpečnostní sklo nebo plast.

  • Vybrat materiál schodiště

Půdorys schodiště

Půdorys schodiště je odvyslý od prostoru, který je pro schodiště vyčleněn a určuje hlavní tvar schodiště...

Přímé schodiště

Přímé schodiště je jednoduché rovné schodiště bez směrového lomu. Většinou se skládá pouze z jednoho schodišťového ramene. U vyšších převíšení může být schodiště přerušeno podestou (odpočivadlem). Pak je složeno ze dvou schodišťových ramen a podesty. Všechny tyto celky leží na jedné ose a tvoří přímku.

Přímé schodiště je vhodné do prostor, kde je dostatek místa na délku. Naopak nezabírá moc místa na šířku. Pokud je ve volném prostoru, umisťuje se k jedné stěně místnosti, nebo leží mezi dvěmi podélnými stěnami schodišťového prostoru.

Jednou lomené schodiště

Lomení s kosími stupni

Lomení s podestou

Jednou lomené schodiště má dvě ramena, která jsou k sobě kolmá. Osa nástupu a výstupu svírá 90°. Půdorys schodiště připomíná tvar písmene L. V místě lomu schodiště se nachází buď podesta, nebo kosé stupně. Každé rameno může mít rozdílnou délku.

Toto řešení schodiště je vhodné do volného prostoru, kde se umístí do rohu ke dvoum kolmým stěnám.

Dvakrát lomené schodiště

Půdorys dvakrát lomeného schodiště připomíná tvar písmene U. To znamená, že výstupní osa schodiště se oproti nástupu stáčí o 180°. Schodiště je složeno ze 3 ramen a každé rameno se láme o 90° (2x 90°). Nebo oba lomy na sebe přímo navazují, takže vytváří dojem jednoho lomu o 180°. V místě lomu schodiště může být podesta, nebo kosé stupně, stejně jako u předchozího typu.

Tento typ schodiště se většinou umisťuje mezi stěny do přesně vymezeného prostoru pro shcodiště.

Lomení (2x 90°) s kosími stupni

Lomení (180°) s kosími stupni

Lomení (180°) s podestou

Lomení (2x 90°) s podestami

Točité schodiště

Půdorys točitého schodiště je kruhový a většinou se stáčí o 360° a více. Je to odvislé od výšky převýšení a poloměru zakřivení schodišťového ramene. Nejčastěji se provádí jako tzv. vřetenový typ schodiště, kdy jsou stupně vetknuty do středového vřetene (sloupu). Tento typ je známý z kruhových věží.

Točité schodiště je nejúspornější na půdorysný prostor, který zabírá.

S
C
H
O
D
Y
time: 0.0075240135192871 s.